Friss

Ökumenikus imahét

Január 18 és 24-e között tartották közös, ökumenikus imahetüket a református és katolikus gyülekezet tagjai. A keresztények minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze, hogy imádkozva növekedjenek az egységben. Olyan világban teszik ezt, ahol a korrupció, a kapzsiság és az igazságtalanság egyenlőtlenséggel és megosztottsággal jár. Az imáink egységesek egy szétszakadozott világban. Január 19-én, kedden este a katolikus egyházközség látta vendégül a református gyülekezet tagjait, a katolikus templomban Pálinkás Gyula nagytiszteletű úrtól hallhattuk az igét. Prédikációjában János evangéliumából idézett: Jézus megmossa tanítványainak lábát. ( Jn 13, 1-11)„A keresztyén élet alapja, a keresztyén hívő cselekedet mintája ez a történet. Azt olvassuk, hogy húsvét előtt a tanítványok és Jézus összegyűlnek egy szobába, hogy együtt vacsorázzanak. A vacsora előtt Jézus mossa meg a tanítványai lábát, nem pedig a szolgák, ahogy az természetes lenne. A zsidók soha nem ülnek asztalhoz mosdatlanul. Ha bementek valakinek a házába mindig megmosták a kezüket, és a kor szokása szerint, ha lehettett a lábukat is. Ezt vagy a szolga, vagy szegényebb családoknál a háziasszony végezte el. Egy ilyen lábmosás kb. 10 másodpercig tartott. 10 másodperc alázatosság, figyelmesség a másik emberrel szemben.A tanítványok zavarban vannak. Mi van ezzel a Jézussal? Nem a szolga dolga, hogy a lábunkat megmossa? Érthetetlen a fiatal tanítványok számára, és kínos is. Nem értik azt, hogy alázatból kapnak leckét. Mert Jézus király így uralkodik. Mert Jézus király így válik áldott baráttá, segítőtárssá az ember számára. Alázatosan szeretettel és olykor váratlan helyzeteket teremtve.Manapság már alig van időnk némi alázatra vagy figyelmességre. A mai világban nem divat az alázat, a jótett, a figyelmesség, a szívből jövő szolgálat! Pedig 10 másodperc alatt meg tudod mosni a másik lábát , azaz keresztyén hálával olyan szeretetszolgálatot végzel, amelyben megmutatkozik az Isten szeretete. Amikor elmész a nagyszüleid vagy a szüleid háza előtt és meglátogatod szeretteidet. 10 másodperc. Beköszönsz, megnézed, hogy vannak. Ők voltak azok, akik szeretgettek téged, téged nevelve, hogy az életed boldog legyen. Néhány másodperc alázat, amíg testvéreidet, rokonaidat, felköszöntöd a névnapjukon. Egy kevés, de fontos pillanat az idődből, amikor rendezed haragos viszonyodat, amíg valakit biztosítasz a szeretetedről. Hány család spórolja ki ezt a néhány másodperc alázatot! Hány és hány ember számol be arról szomorúan, hogy nagyon nyomasztotta egy rossz viszony, de soha nem békült ki a másikkal, és amikor már megtette volna, hozzátartozója egyszer csak meghalt. Nincs időm!”- mondjuk sokszor fontoskodva, és jelezve mennyi gondunk, bajunk van az életben. Nincs néhány másodperc az emberi szóra? Az elég nagy baj! Néhány másodperc alázat! És lehet, hogy megváltoztatja az egész életedet.Hívő alázattal és örömmel kell elfogadnunk: Jézus valamikor megmosta a lábunkat. Sőt a fejünket, az arcunkat, az egész lényünket is. Ez köt össze minket, keresztyéneket. Megértettük, hogy Isten nélkül élni valami száraz sivár lelketlen dolog e világban. Ebben vagyunk mi egységesek: katolikusok, reformátusok, és bárki „aki vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére”. Egy település életében mi nem csupán katolikusok vagy reformátusok vagyunk, hanem hitvalló keresztyének, krisztuskövetők, akiknek Jézus megmosta a lábát, azaz meghalt értünk, miattunk, helyettünk a kereszten. Isten kegyelemben részesített minket, ezért hálából alázattal példát mutatunk szeretetből, hűségből, tiszteletből, szolgálatból, segítőszándékból. Ebben segítsen meg bennünket a Mindenható Isten.” – hangzott el a nagytiszteletű úrtól.Január 21-én este a katolikus testvéreket hívták a református gyülekezeti tagok a református templomba, ahol Kiss József plébános úr mondta el gondolatait.A plébános úr a nyolc boldogságról beszélt: Mt 5,3-11: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békeszerzők mert, őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam.”Jézus megmutatja a mennybe vezető utat, ez a Boldogságok útja, boldoggá válik, aki ezen az úton jár. A boldogságok útja, egyben az életszentség útja is. A szentek közbenjárnak értünk, hogy tudjunk haladni ezen a jézusi úton. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Az elkötelezett hívő szívének egyetlen kincse, a mennyek országa. A világias dolgokat levetette magáról, a földi gazdagság nem érdekli. Ha tehetős is, úgy él, hogy nem tulajdonít annak jelentőséget. Boldogok, akik szomorúak, mert majd vigasztalást találnak. Az Atya vigasztalja meg őket. Szomorúak, siratják a bűneiket.Boldogok a szelídek. Mi sokszor vagyunk türelmetlenek, idegesek, panaszkodók. Jézus elviselte az üldözést, rágalmakat, hamis vádat a bíróság előtt, irántunk való szeretetből tűrte el a keresztig. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd kielégítést nyernek. A legnagyobb igazságot, Isten adja. Isten igéjére éhes a hívő. Boldogok az irgalmasok, mert majd ők is irgalomra lelnek. Irgalmasok, akik meg tudnak bocsátani másoknak, nem ítélkeznek, mert empatikusak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. A béke és kiengesztelődés munkálói, Isten Fiát követik, aki a Béke Királya, a béke magvát hozta az emberiség számára. A lélekben szegény, szabad, nem függ minden anyagi gazdagságtól, világi dologtól, mert Isten gondviselésére hagyatkozik. A szelíd, lemond az agresszív önérvényesítésről. Aki éhezi, szomjazza az igazságot, az a személy, Isten tanítása szerint kíván élni. Az irgalmas, a megbocsátás mellett, a segítségnyújtást is gyakorolja, és toleráns.A tisztaszívű személy, bizalommal teljes lelkületű. A békeszerző, képes a kiengesztelődésre, magával is, másokkal is, és Istennel is. – mondta el Kiss József, plébános.